Privatlivspolitik (GDPR) – Kingos kirke

Kingos kirke (Kingo-Samuel sogn) samler personoplysninger ved tilmeldinger via hjemmesiden www.kingosamuel.dk. Det sker ved tilmelding til kirkens nyhedsbreve, aktiviteter m.m. Hvis du tilmelder dig noget af dette, har du samtidig givet samtykke til anvendelse af personoplysningerne, som beskrevet herunder.

 

Opbevaring og sletning 

I forbindelse med nyhedsbreve opbevares personoplysningerne, så længe modtager ønsker at få nyhedsbrevene, og de slettes ved ønske om ikke længere at modtage nyhedsbrevene. Ellers opbevares personoplysninger i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige, eller når kontakten ikke længere er aktiv. Denne tidsperiode afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Hvis personoplysninger indsamles som følge af lovkrav eller retsligt begrundet formål slettes oplysningerne, når der ikke længere er lovmæssigt eller retsligt krav på opbevaringen

 

Oplysninger håndteres af de ansatte ved Kingos kirke, som har arbejdsmæssig grund for at tilgå disse oplysninger.

 

Videregivelse til tredjepart

Der videregives ikke generelt oplysninger til tredjepart. Kun hvis der er brug for det med henblik på tjenester på Kingos kirkes vegne, f.eks. i forbindelse med IT-service. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående tjenester.

Hvis et lovkrav eller andet retsligt krav medfører, at vi skal videregive persondata til andre myndigheder, gør vi det i det omfang, vi lever op til loven eller retskravet.

 

Anvendelse af cookies

Vores hjemmeside anvender ”cookies”. Det er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at huske anonyme data om dig som besøgende. F.eks. opsamles IP-adresser, hvilke sider, der bliver besøgt, hvor i verden, brugerne befinder sig, om de bruger pc eller tablet osv. Vi bruger cookies for at optimere brugervenligheden, opsamle statistik og målrette annoncer. Cookies er ufarlige og kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Men uden cookies risikerer du, at websitet ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter, der bl.a. kan omfatte: Google Analytics, Facebook m.fl.

 

Fotografering

Af og til kan vi tage billeder i forbindelse med kirkens gudstjenester og aktiviteter med henblik på anvendelse på hjemmesiden, i nyhedsbreve, pjecer m.m. Vi offentliggør kun harmløse billeder, hvor ingen med rimelighed kan opleve sig udstillet, udnyttet eller krænket.

 

Vi skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Hvis vi tager situationsbilleder, skal deltagerne oplyses om fotograferingen, så de har mulighed for at sige fra, hvis de ikke ønsker offentliggørelse. Skal portrætfotos offentliggøres kræver det samtykke. Vi offentliggør ikke fotos fra selve nadveren, dåben, konfirmationen, vielsen eller begravelsen uden dokumenteret samtykke.

 

Databehandler 

Kingos kirke har indgået en databehandleraftale med ChurchDesk, Nørrebrogade 45E, 3.

2200 København N.

 

Dataansvarlig

Kingo kirkes menighedsråd, Bragesgade 35, 2200 København N., CVR-nummer 22065017. Henvendelse kan ske på adressen i kontorets åbningstid, eller kirkens e-mail: 7053@sogn.dk

 

Rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. 

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse hvori unøjagtigheden består og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse til os mod vores behandling af dine persondata. 

 

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K., 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.