Medlemmer

Amalie Holst Madsen (Formand)
E-mail: amalie.holst1501@gmail.com

Anders Graversen (Næstformand)
E-mail: ang@km.dk

Henrik Didier Gautier (Kasserer)  
E-mail: hdg@privat.dk

Elsebeth Lind (Kontaktperson)
E-mail: elsebeth.lind@outlook.dk

R. C. R. Ankerstjerne Rønneberg (Kirkeværge)
E-mail: ankerstjerne_roeneberg@hotmail.com

Andreas Madvig Struer 
René Møller Yde
Rasmus Ladekjær Pedersen
Søren Dalsgaard
Daniel Solgaard
Lars Dannemand Pedersen
Johan Ebdrup Andresen
Helga Hede Henriksen

Desuden præsterne:
Jens Christian Raabjerg Larsen
Anders Graversen
Per Damgaard Pedersen 

Carsten Skovgaard-Holm (sekretær, ikke medlem)
Medarbejderrepræsentant Sofie Gärtner (ikke medlem)

Udenfor rådet:
Jan Ole Hansen (Byggesagkyndig)