Karrearbejde

Karréarbejdet er kirkens udadrettede arbejde, og det overordnede mål for karréarbejdet er at nå mennesker i vores sogn med evangeliet. Det praktiserer vi ved at være ude i sognet, så vi kan være der, hvor folk er. Karréarbejdet prøver på forskellige måder at bygge bro mellem kirken og mennesker. Vi vil gerne gøre kirken positivt kendt og vise næstekærlighed.

Under karréarbejdet hører karrégudstjenesterne: friluftsgudstjenester, bodegagudstjenester, børnejul, gudstjenester i boligkarréer m.m. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes Kvindecafé, Kingo Cup, Musikcafé, ture med Christianiacykel, uddeling af invitationer til julegudstjeneste og netværkssamarbejde.