Kingos Kirke

Da København havde vokseværk i sidste halvdel af forrige århundrede, blev de kirkelige forhold kendetegnet af bunkebrylluper og lignende. Men det hårdt tiltrængte kirkebyggeri var helt afhængigt af privat initiativ, derfor blev Kirkefondet dannet til at bygge og drive kirker for indsamlede midler fra hele landet. Hvor stor en indsats der blev gjort, og hvor hurtigt udviklingen gik, kan man se af, at en mand blev født i Trinitatis sogn, blev konfirmeret i Skt. Johannes sogn, gift i Skt. Stefans sogn og levede sine sidste dage i Kingos sogn - og dog boede han det samme sted hele tiden!

I september 1908 blev Skt. Stefans Nordre sogn udskilt ved kgl. resolution, Kr. Himmelfartsdag 1909 blev grundstenen nedlagt og den 16. maj 1910, 2. pinsedag kunne kirken indvies. Når kirken så hurtigt kunne rejses, skyldes det to store gaver, dels en testamentarisk gave på 72.000 kr. fra herredsfoged Johannes Erichsen, Løgstør, til Københavns Kirkefond til kirkebyggeri, der for en stor del gik til Kingos Kirke, dels fabrikant Holger Petersens gave, der bestod i grunden - med den klausul, at tårnet skulle opføres samtidig med den øvrige kirke. Da det kom til stykket, havde man ikke penge til tårnet. Det dilemma løste Holger Petersen ved, at han selv indfriede forpligtelsen ved en gave på 10.000 kr. Men lad os derfor ikke overse, at den samlede byggesum på 100.717 kr. rummer mangen en "enkes skærv" - småpenge ofret i kærlighed.

K. Varming var arkitekt for kirken, og stod også for menighedshuset, indviet i 1928. Med sin smukke tyngde og den særprægede "klostergård" indgår hele bygningen i fin harmoni med manufakturhandlerstiftelsen overfor (som i dag er andelsboligforening). Kirkens indre har ændret udseende flere gange, sidst i 2003, hvor træværk og vægge fik

de nuværende farver. Det blå kassetteloft er sammen med alterbilledet og døbefonten det eneste uændrede fra 1910. Prædikestolen har kun ændret farve og udstyr.

I år 2000 udgav Finn Ellerbek den meget interessante bog om "Kingos Kirke - en kernemenighed på Ydre Nørrebro set indefra." Her er Nørrebrohistorie, lokal kirkehistorie, kirkefondsideer og storbymissionsideer og et billede af en levende menighed omkring år 2000 - fortalt med Finn Ellerbeks lune og fortælleglæde. Denne bog kan varmt anbefales for de interesserede.