Udvalg

Der foregår meget i Kingo-Samuel Sogn. En uge byder på aktiviteter for ældre, unge og børn, hvoraf nogen foregår i kirkebygningen, og nogen foregår rundt omkring på Nørrebro. For at lette og uddelegere arbejdet har menighedsrådet nedsat en række udvalg, som hver især har fået nogle konkrete ansvarsområder. Idéen med disse udvalg er, at de skal hjælpe og støtte menighedsrådet til at træffe beslutninger indenfor de pågældende arbejdsområder. Udvalgene har desuden ansvaret for, at menighedsrådets beslutninger føres ud i livet.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget (FU) har ansvar for at forberede og følge op på menighedsrådets møder. FU handler på vegne af – og står til ansvar overfor – menighedsrådet i sager vedrørende personale og den daglige drift. FU kan træffe selvstændige beslutninger i mindre spørgsmål. Større og principielle beslutninger skal træffes i menighedsrådet. FU's medlemmer vælges ved den årlige konstituering i menighedsrådet

Medlemmer:
Amailie Holst Madsen (menighedsrådsformand)
Elsebeth Lind (kontaktperson)
Henrik Didier Gautier (kasserer)
Carsten Skovgaard-Holm (administrationschef, sekretær)

Børne- og familieudvalg

Udvalget har det overordnede ansvar for koordinering, evaluering og udvikling af børne- og familiearbejdet i sognet. Arbejdsgrene under udvalget omfatter bl.a. babysalmesang, tumlegudstjenester, børneprogram om søndagen, legestue og kirkeklubben.

Medlemmer:
Camilla Alégre (karrésekretær, formand for udvalget) 
Dorte Eriksen (sognemedhjælper)

Diakoniudvalg

Diakoniudvalget har det overordnede ansvar for kirkens diakonale arbejde, dvs. de arbejdsområder, som i daglig tale ofte omtales som socialt arbejde. Målgruppen er særligt udsatte borgere, heriblandt ældre, enlige, psykisk syge, og misbrugere. Arbejdsgrene under udvalget omfatter bl.a. besøgstjeneste, onsdagscaféen, onsdagsmiddag og 18-gudstjenesterne.

Medlemmer:
Elise Bang (diakonimedarbejder, formand for udvalget)
Dorte Eriksen (sognemedhjælper)
Jytte Haudrup (rep. fra Menighedsplejen)
Michael Urban (medlem af udvalget)
Anders Graversen (sognepræst)
Els de Groot (rep. fra Menighedssamfundet)

Liturgiudvalg

Liturgiudvalget har ansvar for udarbejdelse af forslag vedr. gudstjenestens liturgi, dvs. hvordan gudstjenesten skal forløbe. Det indebærer fx drøftelser omkring bønner, tekstlæsninger, sang og musik, ritualer ved nadveren, mm. Forslag til ændringer i gudstjenesten indstilles til beslutning hos menighedsråd og præster.

Medlemmer:
Jens Christian Raabjerg Larsen (sognepræst, kbf.)
Anders Graversen (sognepræst)
​Per Damgaard Pedersen (sognepræst)
Henrik Didier Gautier (MR-medlem)
Christian Ankerstjerne Rønneberg (MR-medlem)
René Yde (MR-medlem)
Troels Brøgger Hansen (organist)

PR udvalg

PR udvalget har ansvaret for den overordnede PR strategi og udvikling i sognet. Det omhandler alt koordinerende arbejde vedrørende hjemmeside, intern kalender, Facebook side, Youtube kanal, kirkeblad, nyhedsbreve, plakater, logo, og brevpapir. Udvalget står ikke nødvendigvis for selve udførelsen af dette arbejde, som påhviler den enkelte ansvarlige frivillige eller ansatte.

Medlemmer:
Carsten Skovgaard-Holm (administrationschef, formand for udvalget)
Andreas Madvig Struer (MR-medlem)                                                                                                             
Søren Dalsgaard (MR-medlem)                                                                                                                         
Per Damgaard Pedersen (sognepræst)
Cecilie Blichfeldt-Lauridsen (kommunikationsmedarbejder)

Karréudvalg

Karréudvalget har det overordnede ansvar for den arbejdsgren i kirken, som har fokus rettet udad mod sognet: i boligområder, på bodegaer, og på åbne pladser. Arbejdet omhandler bl.a. aktiviteter såsom Kingo Cup, kvindecafé i Titanparken, samt de forskellige aktiviteter i Mødestedet Kingo. Dertil kommer arbejdet med religionsdialog samt kontakten til vores netværk og samarbejdspartnere i lokalområdet.

Medlemmer:
Jens Christian Raabjerg Larsen (sognepræst, kbf., formand for udvalget)
Camilla Alegre (karrésekretær)
Gitte Thomsen (medlem af udvalget)
Søren Dalsgaard (MR-medlem)
Anett Schulenburg-Melby (medlem af udvalget)
Daniel Solgaard (MR-medlem)

Grøn kirke-udvalg

Udvalget skal bidrage til at fremme miljøbevidst administration og holdning i kirkens arbejde, bl.a. ved at inspirere ansatte, udvalg, frivillige og menighedsrådet til at indtænke klima- og miljøbevidsthed i alle relevante områder af kirkens liv.

Medlemmer:
Kristoffer Priem (kirketjener, formand for udvalget)
Abel Zemhret Kidane (kirketjener)
Anders Graversen (sognepræst)
Amalie Holst Madsen (MR-medlem) 
Els de Groot (frivillig)

Rytmisk musikudvalg

Udvalgets opgave er at udvikle og evaluere kirkens rytmiske kirkemusik og korarbejde. Desuden skal udvalget være med til at fremme inddragelsen af frivillige i dette arbejde, og udvalget har ansvar for afholdelsen af rytmiske koncerter.

Medlemmer :
Kristoffer Priem (kirketjener)
Andreas Madvig Struer (MR-medlem)
Rebekka Madsen (medlem af udvalget)
Troels Brøgger Hansen (organist)

Unge og studerende

Udvalgets opgave er at udvikle og evaluere kirkens arbejde blandt unge og studerende i aldersgruppen ca. 15-35 år, foruden generelt at fremme tiltag med henblik på at nå ud til unge og studerende på Nørrebro. Udvalget har endvidere ansvar for at styrke kontakten til videregående uddannelsesinstitutioner og kollegier i lokalområdet.

Medlemmer:
Per Damgaard Pedersen (sognepræst)

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsens væsentligste opgave udføres i forbindelse med menighedsrådsvalget ved at forberede og afholde valgforsamlingen og et eventuelt afstemningsvalg i hver menighedsrådskreds. Bestyrelsen skal desuden forberede og afholde orienteringsmøde om valget i samarbejde med menighedsrådet.

Christian Ankerstjerne Rønneberg (MR-medlem, formand for bestyrelsen)
Lars Dannemand (MR-medlem)