Registrering af nyfødt barn

I forbindelse med et barns fødsel er der tre ting, der skal registreres:      
 - Barnets fødsel    
-  Barnets far/medmor 
-  Barnets navn

Fødsel 
Barnets fødsel anmeldes af jordemoderen, og der gives samtidig besked til sognet, som står for den videre registrering.

Faderskab 
Hvis I som forældre er gift, bliver I begge registreret som forældre og vi sender barnets personattest med posten. 
Hvis moren ikke er gift med barnets far kan faderskabet afgøres ved, at I inden 28 dage efter fødslen indberetter en "Omsorgs- og ansvarserklæring" på www.borger.dk. Hvis "Omsorgs- og ansvarserklæring" ikke er indberettet inden 28 dage efter barnets fødsel, videresendes sagen til Familieretshuset.

Hvis I har lavet en omsorgs- og ansvarserklæring før barnets fødsel, skal I aflevere afgørelsen fra Familieretshuset inden 28 dage fra barnets fødsel til kirken på kirkekontoret eller sende den til kirkens sikre mail.

Hvis en eller begge forældre ikke har MitID, kan anmeldelsen laves på en papirblanket. Begge forældre skal skrive under.

Der er særlige regler for medmoderskab. Se mere på Familieretshusets hjemmeside.  
Hvis barnets mor og far ikke skal have fælles forældremyndighed, er det Familieretshuset, som skal behandle faderskabssagen.  

Navngivning

Et barn skal have et navn inden 6 måneder fra barnets fødsel. I skal navngive barnet på borger.dk.

Kordegnene på kirkekontoret er eksperter i navneloven og besvarer meget gerne alle former for navnespørgsmål. Se kontorets åbningstider og kontaktoplysninger her på hjemmesiden.