Samuels Kirke

Bygherre: Københavns Kirkefond.

Arkitekt: Carl Schiøtz.

Sted: Thorsgade 65 ud for P.D. Løvs Allé.

Tid: 1. oktober 1923 blev Simeons sogns 2. distrikt udskilt som Samuels sogn. Opkaldt efter profeten Samuel. De første år brugte man Simeons kirke og Kingos kirke. 14. december 1924 blev grundstenen lagt, og den 6. september 1925 blev kryptkirken indviet af biskop H. Ostenfeld. Den 4. september 1932 blev selve kirken indviet af biskop Ostenfeld.

Byggesum: Kryptkirken kostede 160.000 kr, indsamlet dels i sognet med 46.000 kr, dels af Kirkefondet i Ribe stift (Ulfborg-Hind herreder) og Fyns stift. Selve kirken kostede 170.000 kr.

Arkitektur: Den teglhængte bygning er rejst af røde mursten i kraftige, gotiserende former med anvendelse af den ret sjældne tudor-bue. Kirken er uden tårn. Den oprindelige klokke blev erstattet af en ny 1965.

Interiøret er præget af det høje, lyse, kalkede rum med højtsiddende vinduer i begge langsider og østgavlens cirkelvindue. Desuden er der et stort, smukt glasmosaikvindue i vest. På alteret er der et højt, forgyldt kors. Døbefonten er hugget i klæbersten. Det oprindelige Frobenius-orgel blev erstattet af et stort, svensk orgel i 2001. En stor kopi af Thorvaldsens Kristus-figur erhvervedes også i 2001, opstillet i kirkens østende.

Menighedsliv: Der har fra begyndelsen været et rigt menighedsliv. Allerede 1908 – 15 år før sognets oprettelse – blev menighedssamfundet oprettet. KFUK samme år. Søndagsskolen 1910. KFUM 1916. Særlige møder for mænd 1921. Simeon og Anna-foreningen – sognets ældrearbejde 1922. Kirkebladet 1923. Blå Kors 1923. Menigheds- og sygepleje med børneplejestation 1925. Spejderbevægelse 1925. Menighedsbørnehave 1926. Fritidshjem 1934. To udflytterbørnehaver med egen koloni i Oksbøl 1953 og 55. 1966 byggedes Samuelsgården til vuggestue, børnehave og fritidshjem i menighedsregi. 1967 oprettedes egen FDF-kreds. Frit Ungdoms Forbund som kristent drengearbejde 1974. Noget særligt var, at Færingemenigheden i KBH blev knyttet til Samuels kirke i 1970, hvorefter den residerende kapellan var færing.

Når dertil kommer bibelkredse, menighedssangkor, syforening, revy og  bazar, viser det et imponerende engagement gennem årene.

Samuels sogn og Kingos sogn blev lagt sammen til Kingo-Samuel sogn 1. søndag i advent 2008. Fra 2009 afholdtes i stedet for højmesse diakonigudstjenester i forbindelse med spisning en hverdagsaften. Efter at menighedsrådet havde vedtaget at nedlægge Samuels kirke, holdtes sidste ordinære gudstjeneste 2. juni 2013 og afvielsesgudstjeneste 2. oktober 2013. Bygningen hjemfalder derefter til Kirkefondet, som ønsker at sælge den. Se mindeskriftet fra 2. juni med billeder, historie og taler her.

Kilder: De danske Kirker. Bd. I. Gad. 1966-71.

Jubilæumsskrifterne Samuels kirke 1925-50 og 1925-75.

Årsberetninger for Samuels kirke 1923-29.