Vision

Kingo-Samuel sogns vision er at være et fællesskab på Nørrebro, som i ord og handling peger hen på Jesus Kristus.

Det betyder, at
- vi vil forkynde evangeliet, så det bliver relevant.
- vi vil vise omsorg for det hele menneske.
- vi vil skabe rum for menneskers engagement.
- vi vil give plads til den forskellighed, som sognet rummer.