Grøn Kirke

Kingos Kirke er en grøn kirke og har været det lige siden 2009. Det betyder, at vi er med i et større netværk af grønne danske kirker, som retter fokus på skaberværket og sammenhænge mellem teologi og klima/miljø.

Bag 'Grøn Kirke' står Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd, som er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige kirkesamfund.

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.

AT VÆRE GRØN KIRKE ER ET AKTIVT TILVALG

Som grøn kirke har vi forpligtet os til at handle på konkrete tiltag i forhold til at bidrage til et bedre klima og miljø på følgende 6 områder:

- Gudstjenesteliv og undervisning

- Information og forankring

- Indkøb

- Energiforbrug

- Transport og udeareal

- Affaldssortering

KINGOS 'GRØN KIRKE'-UDVALG

I Kingos Kirke er der nedsat et udvalg, som skal bidrage til at fremme miljøbevidst administration og holdning i kirkens arbejde. Medlemmerne af udvalget kan du se en liste over her: 

- Kristoffer Priem, Kirketjener i Kingos Kirke(formand for gruppen)

- Abel Zemhret Kidane, Kirketjener i Kingos Kirke

- Amalie Holst Madsen, Formand af menighedsrådet i Kingos Kirke

- Anders Graversen, Sognepræst i Kingos Kirke

- Els de Groot, Frivillig i Kingos Kirke