Grøn Kirke

KINGOS KIRKE ER GRØN KIRKE

 


Det betyder, at vi er med i et større netværk af grønne danske kirker som retter fokus på skaberværket og sammenhænge mellem teologi og klima/miljø.

Bag ”Grøn Kirke” står Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd som er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige kirkesamfund.

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.

Der er nedsat et udvalg, som skal bidrage til at fremme miljøbevidst administration og holdning i kirkens arbejde.

AT VÆRE GRØN KIRKE ER ET AKTIVT TILVALG

For at blive Grøn Kirke, har vi forpligtet os til grundigt at gennemgå, hvordan vi kan bidrage til et bedre klima og miljø på følgende 6 områder:

  • Gudstjenesteliv og undervisning
  • Information og forankring
  • Indkøb
  • Energiforbrug
  • Transport og udeareal
  • Affaldssortering

Vi har gennemgået en tjekliste med 48 punkter der peger på mulige lokale klima- og miljøtiltag på ovenstående områder.

KINGOS GRØNNE KIRKEUDVALG BESTÅR AF:

  • Kristoffer Priem, Kirketjener (formand for gruppen)
  • Abel Zemhret Kidane, Kirketjener
  • Amalie Holst Madsen, Formand af menighedsrådet
  • Anders Graversen, Sognepræst 
  • Els de Groot, Frivillig i Kingos Kirke