Bryllup

I kan blive gift i Kingos Kirke, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken og én af jer bor i vores sogn, eller hvis I har en særlig tilknytning til kirken. Men kontakt gerne kirkekontoret uanset hvad, hvis I gerne vil giftes i Kingos Kirke.

Henvendelse til præst eller kirkekontor  
I kan kontakte en af kirkens præster eller kirkekontoret for at aftale en dato og tid. 

Tre til fire måneder inden vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk.  
Kommunen ”prøver” om I har været gift før og så sender de en ”Prøvelsesattest” som I enten kan aflevere personligt på kirkekontoret eller sende til vores sikre mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7053

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I lave ”Navneændring på bryllupsdagen” via Borger.dk  

Samtale med præsten  
Når brylluppet nærmer sig, kontakter I præsten for at aftale en samtale. Til samtalen møder i hinanden, taler om salmer og musik og om det praktiske i forbindelse med vielsen. Præsten vil også spørge ind til jer, og lære jer lidt at kende, så han kan holde en fin tale for jer. 

Navneændring i forbindelse med vielse 
Hvis I ønsker at tage et af hinandens navne i forbindelse med vielsen, kan I lave ”Navneændring ved vielse” på Borger.dk. Hvis i begge ønsker navneændring, skal i lave en ansøgning hver.  
Ansøgningen sendes til det sogn, hvor I bor, og de giver besked til jeres vielsessted om jeres nye navne. Når vielsen er registreret i CPR, bliver jeres nye navn også registreret i CPR. 

Fotografering  
Det er tilladt af fotografere i kirken, blot man ikke går bagved præsten. 

Kirkelig Velsignelse 
Hvis I er blevet gift på rådhuset, kan I også få en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab. Kontakt