Bethel Church Denmark

Bethel Church Denmark er en gruppe evangelisk kristne med flygtningebaggrund fra Eritrea og Etiopien. Deres mission er at sprede evangeliet og samtidig integrere grupper af mennesker, som oprindeligt kommer fra Eritrea og Etiopien i det danske samfund via kirkelige fællesskaber, sociale tiltag og events.

Den københavnske del af menigheden mødes hver lørdag kl. 11 i Kingos Kirke.

Læs mere på dansk.

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ መርበብ ተወከሱ - ኣብዚ

Se desuden mere på Bethel Church Denmark's facebookside.

For mere infomation, kontakt da:
Pastor Josef Keleta på email: josef.k.weldeab@gmail.com eller Helen Kibreab på email: helkib@ymail.com