Sognets historie

Oprettelse: Sognet er oprettet 1. søndag i advent 2008 ved sammenlægning af Kingos sogn og Samuels sogn. Oprindeligt havde sognet to kirker, Kingos kirke og Samuels kirke, men efter menighedsrådets beslutning nedlagdes Samuels kirke med virkning fra 2. oktober 2013.

Topografisk: Sognet ligger på Ydre Nørrebro og dækker godt 1 kvadratkm. afgrænset af Jagtvej, Sifs Plads, Vermundsgade, S-banen, Mimersgade, Ægirsgade, Dagmarsgade, Allersgade og Nørrebrogade.

Boligmasse: Der findes kun ganske få tofamilieshuse. Helt overvejende karréer med flest 2-værelses lejligheder i den ældre boligmasse og 3-værelses lejligheder i det nyere sociale boligbyggeri fra 1970-2000. De største karréer er Mjølnerparken, Den Grønne Trekant, Titanparken og Bagergården.

Befolkning: 1. januar 2021 var der 22.280 beboere, hvoraf 9.711 var medlemmer af folkekirken, svarende til 43,6 %. Mobiliteten ligger på ca. 20 %. De fleste er fra 20-35 år. Både mange ind- og udpendlere. Etnisk er der rigtig mange nationaliteter repræsenteret. Sognet har et af de største antal indvandrere i landet. Religiøst findes der medlemmer af alle de store verdensreligioner, flest muslimer.