Internationalt projekt

Kingos Kirke bakker op om børn og unge i en lokal kirke i Centralasien.

Kristne, og andre religiøse mindretal, lever under store udfordringer i et land i Centralasien. I maj 2022 informerede landets religionsminister om, at regeringen har bestemt, at der ikke længere vil være mulighed for at registrere nye kirker eller moskeer.

 Uden registrering fra statens side er al udfoldelse af religion eller tro illegal og kan straffes.

Under disse forhold skal kirken eksistere, og det gør den så!

Når man bor i et land som Danmark, hvor vi lever under så privilegerede forhold med frihed til at tale og tro, som man vil, så kan det være lidt svært at forestille sig at leve under restriktioner som dem, der hersker her. Vi kan måske opleve udfordringer med at finde nye ledere til børneklubben – her er al religiøs aktivitet for børn under 18 år forbudt.

Ikke desto mindre fortsætter kirken sit arbejde – også blandt børn – for Jesus siger, at ingen må hindre børnene i at komme til ham!

For at gøre deres arbejde har de brug for vores medvandring, og derfor vil Kingos Kirke i et par år på forskellige måder bakke op om afholdelse af ungdoms- og børnelejre.

De håber på at kunne holde to børnelejre om året. Formålet med lejren er at introducere Bibelen for børnene gennem bibelhistorier og evangelisering samtidig med masser af fodbold og andre lejraktiviteter. Lejren vil være åben for alle børn, uanset om de er kristne eller ej, og der kan deltage 50 børn i syv dage.

Ungdomslejr håber de på at kunne holde fire gange om året.  Formålet med lejrene er, at unge mennesker får mulighed for at etablere nye venskaber og at evangelisere. I denne lejr kan 50 unge mennesker deltage i syv dage.

I kirken vil der via kollekt m.m. være anledning til at give til udgifterne på disse lejre.