Menighedsplejen

Menighedsplejens (MP) arbejde går langt tilbage, og formålet med foreningen er, før som nu, at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere. I praksis betyder det, at vi ønsker, at yde omsorg for enkeltpersoner og grupper i deres liv, både åndeligt, socialt og økonomisk. MP arrangerer eftermiddagsmøder, udflugter og lejre for at styrke fællesskabet blandt voksne og børn. MP har også tilbud om besøgstjeneste. MP tilbyder sommerferie for økonomisk trængte familier, og støtter børn og voksne økonomisk i at komme på lejr, uddeler julehjælp og kan yde økonomisk bistand til andre formål. MP er økonomisk uafhængig af kirken, og finansieres bl.a. af frivillige bidrag. MP ledes af en bestyrelse.

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand: Jytte Haudrup
Næstformand: Lars Dannemand
Kasserer: Sofie Gärtner (kordegn)
Medlem: Lise Kristensen
Medlem: Elsebeth Lind
Medlem: Rita Jensen 

Sognepræst: Anders Graversen
Kirke- og kulturmedarbejder: Dorte Eriksen

Suppleant: Jesper Steen Andersen 

Menighedsplejens vedtægter - her