Sankt Ansgar Fællesskabet

Sankt Ansgar Fællesskabet er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, der knytter sig til forskellige kirker i Danmark. De fleste medlemmer findes i København og en del hører til i Kingos Kirke.

Fællesskabet lægger vægt på et traditionelt og højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv, og det er deres håb med tiden at kunne danne en valgmenighed inden for folkekirken.

Fællesskabet bærer Sankt Ansgars navn, fordi han er Danmarks apostel og tilhører den udelte kirkes tid. Han æres som helgen i både øst og vest og repræsenterer for fællesskabet den kristne tro i hele dens fylde.

Foreningens aktiviteter i kirken
Medlemmerne udlever det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte, og ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom. 

Sankt Ansgar Fællesskabets aktiviteter foregår i Kingos Kirke. Bl.a. samles Sankt Ansgar Fællesskabet til Aftenmesse en tirsdag og en søndag i hver måned. Fællesskabets gudstjenester og øvrige arrangementer er offentlige og alle er velkomne.

Yderligere information om Sankt Ansgar Fællesskabet kan findes på foreningens egen hjemmeside ansgarius.dk eller ved henvendelse til fællesskabets formand Chr. Ankerstjerne Rønneberg på telefon 40 44 92 04 eller mailen ankerstjerne_roenneberg@hotmail.com.

   Sankt Ansgar Fællesskabets kalender