Eftermiddagsmøder

OBS: Eftermiddagsmøder er gået på sommerferie men starter op igen den 29. august med en Sensommerudflugt. Du kan finde info om udflugten på hjemmesiden og i kirken i august måned.  

Eftermiddagsmøder ligger ca. hveranden torsdag kl. 14-16. Det er et fællesskab for alle, men de fleste er +60.

Eftermiddagsmøderne har et varieret program. Et foredrag om et kirkeligt eller samfundsrelevant emne, film, sangeftermiddag, historier, quiz m.m. Vi synger hver gang fra salme- og højskolesangbogen, og der snakkes og hygges ved kaffebordet. Fire gange om året tager vi på udflugt. Program i papirudgave findes i kirken.

Der kan aftales hjælp til transport. Kontakt kirkekontoret for mere information.

   Eftermiddagsmøder kalender