Minikonfirmand

I Kingos Kirke tilbyder vi minikonformandundervisning, også kaldet mini-K. Tilbuddet henvender sig til de 9-10 årige, der går i 3. eller 4. klasse.

Undervisningen giver børnene kendskab til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål.

Børnene vil i undervisningen i Kingos Kirke stifte bekendtskab med:

    • Kirkerummet. Vi skal rundt i kirkebygningen både oppe og nede. Vi skal se nogle af de ting, der bliver brugt i kirken og det tøj, præsten har på til gudstjenesten.
    • Bibelen.  Vi skal høre lidt om den bog som kirken og kristendommen bygger på, og hvorfor biblen er en særlig bog. Vi vil også prøve selv at spille en af fortællingerne
    • Dåben.  Vi skal høre om, hvad en døbefont bliver brugt til og evt. lave vores egen mini-døbefont. 
    • Nadveren.  Præsten fortælle os om det, der hedder altergang eller nadver. Vi vil også høre noget om, hvorfor det er et fladt brød, man bruger til nadveren.

For mere information omkring vores mini-K, kontakt da præst Anders Graversen på 6127 3022 eller på mail ang@km.dk.

   Minikonfirmand kalender